Privacy Policy

Design:
Geländer

Homepage

Privacy Policy

Voor welke doeleinden gebruikt Public ShareWare uw gegevens?
Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij bij Public ShareWare over bepaalde gegevens van u. Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, afgenomen diensten en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden:

  • Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening.
  • Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van Public ShareWare.
  • Het beheer van de relatie tussen u en Public ShareWare, waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
  • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota, incasso, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring, interconnectie-betalingen.
  • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, risicobeperking, integriteitonderzoek, behandeling van ongewenste oproepen, uitbreiding en verbetering van dienstverlening.
  • Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëin-diging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van Public ShareWare
  • De verstrekking aan derden voor direct marketing doeleinden voor zover Public ShareWare u in het kader van de betreffende dienst heeft geïnformeerd.
  • Het aan u verzenden van elektronische berichten met aanbiedingen voor en informatie over producten en diensten van Public ShareWare (zoals bijvoorbeeld SMS, e-mail en IM boodschappen).

Cookies
Een methode die op veel internet pagina`s wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) `cookies`. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina`s verschaffen zij PC Helpdesk informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van Public ShareWare op het internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051. 

Powered By OpenCart
Public ShareWare © 2019