Public ShareFolder®

Design:
Geländer

Homepage

Public ShareFolder®

Gedeelde toegang tot een Outlook®.pst file
 

De compleet nieuw ontwikkelde Outlook® netwerkoplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen (MBK`s). MS Outlook® netwerk heeft een nieuwe naam: Public ShareFolder®

 

 

Public ShareFolder® is een client-server oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen die het mogelijk maakt een MS Outlook® Outlook netwerk te hebben zonder gebruik te maken van MS Exchange Server® Outlook. 

 

 

Public ShareFolder® gebruikt een centraal geïnstalleerde MS Outlook® Outlook als "Publieke map" en daarbij centrale contactpersonen, taken, agenda’s, ...

 

Gemeenschappelijke contactpersonen, taken, afspraken, notities, ... Lees en schrijf rechten met verschillende gebruikers tezelfdertijd op 1 Outlook gegevens bestand (.pst).

 

Een alternatief voor Microsoft Exchange Server®. Netwerken via een publieke folder speciaal voor werkgroepen en kleine bedrijven.

 

 

Voor Public ShareFolder is geen Win NT of Win2000 Server vereist!

 

Tot vandaag was het niet mogelijk om gedeelde toegang te gebruiken van Microsoft Outlook in een netwerk zonder Microsoft Exchange Server® omdat gedeeld gebruik van een Outlook® gegevensbestand (.PST) gewoonweg niet mogelijk was. Het Public ShareFolder® programma levert deze alternatieve toegang.

 

 

Het administratorgedeelte van Public ShareFolder®
 

Als basis dient men over een gezamenlijk gedeelde Outlook® gegevensbestand (.PST) te beschikken in een netwerk. Een lokale Outlook® wordt over het netwerk vrijgegeven, deze laat gedeelde toegang toe tot dit Outlook® gegevensbestand (.PST) over het netwerk.

 

 

Contactpersonen, afspraken, taken of ontvangen e-mails, bedrijfgespreide centrale toegang tot alle Outlook® mappen is met dit programma mogelijk.

 

Elke werknemer kan zien wie een afspraak heeft en wanneer of wie aan welke taak aan het werken is. In deze centrale Outlook® heb je alle functies van een "persoonlijke map". Schrijfrechten, leesrechten of assistentie rechten. Alle standaard functies blijven in de "publieke map". Alle werknemers kunnen dezelfde contactpersonen gebruiken.

 

Netwerken met verschillende versies van MS Outlook® kunnen samengevoegd worden zonder het minste probleem. Het bestaande Outlook® netwerk dient niet gewijzigd te worden.

 

Public ShareFolder is geen synchronisatie programma en belast daardoor niet het netwerk, maar is een eigen "Store Provider" zoals Microsoft Exchange Server®.

 

Ook is het een interessante oplossing voor Lotus Notes® gebruikers die graag Outlook® wensen te gebruiken maar door de hoge kostprijs van een Microsoft Exchange Server® niet wensten over te stappen.

 

 

Er is geen limiet meer van het aantal Outlook® gebruikers.

 

Voordelen voor uw bedrijf

 • Public ShareFolder® integreert zichzelf naadloos in MS Outlook®.
 • Public ShareFolder® biedt rechtentoekenning aan, iedereen kan enkel zien wat hij moet zien.
 • Public ShareFolder® actualiseert voortdurend alle gegevens binnen uw bedrijf.
 • Public ShareFolder® vergemakkelijkt centraal contactbeheer.
 • Public ShareFolder® vergemakkelijkt centraal afsprakenbeheer.
 • Public ShareFolder® vergemakkelijkt centrale binnenkomende e-mail.
 • Public ShareFolder® kan geconfigureerd worden volgens uw wensen.
 • Public ShareFolder® is makkelijk te beheren.
 • Public ShareFolder® levert u tijdswinst en bespaart u kosten.
 • Public ShareFolder® is ontwikkeld voor computers vanaf Win98-SE (cliënt) en NT SP6 (server).
 • Public ShareFolder® biedt u optimale investeringsbescherming.

   

Voordelen voor de gebruiker

 • Public ShareFolder® geeft locale toegang tot globale gegevens.
 • Public ShareFolder® geeft u ook toegang als u op de baan bent via DTC-access.
 • Public ShareFolder® biedt rechtentoekenning aan, iedereen kan enkel zien wat hij moet zien.
 • Public ShareFolder® biedt u netwerktoegang zonder dat u iets van netwerk hoeft te kennen.

 

 

Comparison of operating costs
Ø Costs per user in € Lotus Notes® Exchange® Public ShareFolder®
Purchase price 155,24 157,87 (Ø) 72,34
Maintenance 31,31 34,81 9,15
Installation und configuration 19,09 43,78 9,57
Administration 98,98 27,17 14,15
Down time 22,05 74,17 -
Training in the first year 1,48 0,74 -
Training in subsequent years 0,82 0,45 -
Total operating costs in first year 296,84 303,73 105,21
Ø Total operating costs 3 years 234,94 231,84 105,21
* 1 * 1 * 1 * 2

 

*1 Bron: The Radiacati Group
*2 Bron: Public ShareFolder (SDMD-GmbH)
De tabel is gebaseerd op omrekening in US Dollars (wisselkoers 1 EUR = 1,0638 USD)

MS Outlook® is een geregistreerd merk van de Microsoft Corporation.

Public ShareFolder® is een geregistreerd merk van SDMG-GmbH.

*Alle andere productnamen zijn merken van de rechtmatige eigenaren.

 

 

Ondersteuning

Onze producten ondersteunen alle actuele versies van Microsoft Windows en Microsoft Office, met uitzondering van Outlook 2010 x64. Maar zelfs raadt Microsoft Outlook 2010 x86 (32-bits) in plaats van de 64-bits versie, omdat er veel onverenigbaarheden zijn met andere programma`s. Microsoft beta versies zijn door ons getest, maar er is geen recht op ondersteuning voor Microsoft beta versies.

 
Microsoft en het Office logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
 

 

Er zijn geen producten in deze categorie.
 • Teamviewer
 • OJA
 • ScanCircle
 • DigiProfs
 • PC Helpdesk
Powered By OpenCart
Public ShareWare © 2019